894. I would also like to focus on ‘respect for culture’. 112 இட்டவர்கள், தொட்டவர்கள் கெட்டவர்கள், இப்போது வந்தவர்கள் நல்லவர்கள். 73 சாட்டை இல்லாப் பம்பரம் ஆட்டிவைக்க வல்லவன். google_ad_width = 300; 538 பொய் சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை , மெய் சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை. 793 நித்தியங் கிடைக்குமா அமாவாசைச் சோறு? 152 ஓடிப்போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு, அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்திலே சனி. 381 மாவுக்குத் தக்க பணியாரம். 296 காட்டுக்கு எறித்த நிலாவும் கானலுக்குப் பெய்த மழையும். 439 கார்த்திகை பின் மழையும் இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா? 1 அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. 560 மோகம் முப்பது நாள், ஆசை அறுபது நாள். 885 உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போனால், அறுக்கிற நாளில் ஆள் தேவையில்லை. 818 பருவத்தே பயிர் செய். 839 கெலிப்பும் தோற்பும் ஒருவர் பங்கல்ல. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 63. 67 பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும். if you are sitting while traveling in a public transport and you come across a disabled person; you must show respect and offer your seat to that person. 659 அயலூரானுக்கு ஆற்றோரம் பயம், உள்ளூரானுக்கு மரத்திடியில் பயம். 543 கடுஞ் சொல் தயவைக் கெடுக்கும். 611 உண்டிக்கு அழகு விருந்தோடு உண்டல். We respect those whom we love. 423 விரை ஒன்று போடச் சுரை ஒன்று முளைக்குமா? 61 ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு. 755 காணிக்குச் சோம்பல் கோடிக்கு வருத்தம் 756 கொட்டினால் தேள், கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சியா? I understand that the world is getting globalized and countries are exchanging art, talents, culture, and traditions with each other. 688 அள்ளாது குறையாது , சொல்லாது பிறவாது. காப்பு பெரிதோ! 211 தொடையில் புண்ணை நடையில் காட்டுகிறதா ? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 67. 812 சூடு கண்ட பூனை அடுப்பங்கரையில் சேராது . 385 பொய் சொன்ன வாய்க்குப் போசனங் கிடையாது. 128 ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது. 820 ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு. 668 பொங்கும் காலம் புளி , மங்குங் காலம் மாங்காய். 48 ஐந்திலே வளையாதது, ஐம்பதிலே வளையுமா? 476 ஓர் ஊர்ப்பேச்சு ஓர் ஊருக்கு ஏச்சு. 306 குணத்தை மாற்றக் குருவில்லை. If we posted something here that you think you have a copyright on and do not wish to share it to the public or want your credits added, please email us (bhagavatam.katha@gmail.com). 275 ஒட்டத்கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள். 639 மந்திரிக்கு அழகு வரும்பொருள் உரைத்தல். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 61. 158 கடித்த சொல்லினும் கனிந்த சொல்லே நன்மை. 614 சுட்ட சட்டி அறியுமா சுவை? 81 அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் , அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும். 257 வெள்ளம் வரும் முன் அணைகோல வேண்டும். 322 அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்கப் பாயில்லை. Everybody knows that money plays an important role in fulfilling our requirements but, money is also a mode of acquiring a good status in the society and a good status is a mode of acquiring respect among people. 791 உலோபிக்கு இரட்டை செலவு. 106 அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 25. 596 யானைக்கும் அடி சறுக்கும். 193 வானம் சுரக்க , தானம் சிறக்கும். 178 கனிந்த பழம் தானே விழும். 847 கற்பில்லாத அழகு, வாசனை இல்லாத பூ. 916. 572 நேற்று உள்ளார் இன்று இல்லை. இதுவே பந்திக்கு முந்து,படைக்கு பிந்து என்று பழமொழியின் அர்த்தம். 562 நெருப்பில்லாமல் புகையாது. 830 நாள் செய்வது நல்லார் செய்யார். 747 ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு. சங்கரா சங்கர என்றால் சாதம் வாயில் வந்து விழுமா? 680 கிணற்றுத் தவளைக்கு நாட்டு வளப்பம் ஏன்? 96 கண் குருடு ஆனாலும் நித்திரையில் குறையுமா? 345 கடலைத் தாண்ட ஆசையுண்டு கால்வாயைத் தாண்டக் கால் இல்லை. 84 உடல் ஒருவனுக்கு பிறந்தது , நாக்கு பலருக்கு பிறந்தது . One should never forget his/her parents, teachers and every person from whom they supported. As you all know, our organization is a charity organization and we work for the old-age people who are outcasts, overlooked or left behind by their relatives. 87 அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன? 336 குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை 337 கெடுவான் கேடு நினைப்பான். பொருள்: இப்பழமொழி மருத்துவம் சார்ந்த பழமொழி ஆகும். 359 குமரிக்கு ஒரு பிள்ளை , கோடிக்கு ஒரு வெள்ளை . இட்டு கெட்டாருமில்லை ஈயாமல் வாழ்ந்தாருமில்லை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 50, 491 மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான். இவ்வகை சூழ்நிலைகளை விளக்க இப்பழமொழி கையாளப்படுகிறது. 883 அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவில்லை. கழுதைக்கு வாக்கப்பட்டு உதைக்கு அஞ்சலாமா? 472 ஆனை வரும் பின்னே. 320 காலுக்குதக்க செருப்பும்,கூலிக்குத் தக்க உழைப்பும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 10. 289 புயலுக்குப் பின்னே அமைதி. 604 மலை அத்தனை சாமிக்குக் கடுகு அத்தனை கர்பூரம். 482 இளங்கன்று பயமறியாது. 600 தன் வினை தன்னைச் சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டைச் சுடும். இதையே எளியவரைக்கண்டு வீரன் அஞ்சி ஓடமாட்டான். 30 நொண்டிக் குதிரைக்குச் சறுக்கினது சாக்கு. 457 அடி நாக்கிலே நஞ்சும் , நுனி நாக்கிலே அமிர்தமா ? 459 கெடுக்கினும் கல்வி கேடுபடாது. 909. 797 பதறாத காரியம் சிதறாது. They fulfill every need of their children and struggle every day to bring a smile on their faces. தமிழ் பழமொழிகள் Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 1 1 அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. இலங்கையில் பிறந்தவனெல்லாம் ராவணனில்லை. 419 செடியிலே வணங்காததா மரத்திலே வணங்கும்? அதே போலவே பிள்ளை பெற்ற தாய்க்கும் பயன்படும். பானை பிடித்தவள் பாக்கியம். 768 பாம்புக்குப் பால் வார்த்தாலும் நஞ்சைத்தான் கக்கும். 532 முப்பது வருடம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை. 651 மல்லாந்து உமிழ்ந்தால் மார்மேல் விழும். They are known as the most respective people in the house. 698 ஊசி கொள்ளப்போய்த் துலாக் கணக்கு பார்த்ததுபோல. 157 முருங்கை பருத்தால் தூணாகுமா? 2 காடு காத்தவனும் கச்சேரி காத்தவனும் பலன் அடைவான். 856 பெற்ற மனம் பித்து, பிள்ளை மனம் கல்லு. 904. அறுக்கத் தெரியாதவன் இடுப்பில் ஆயிரம் கதிர் அரிவாள். Bhagavatam story: Sri Krishna saved Lord Shiva from Vṛkāsura ! 738 செல்லும் செல்லாததுக்கும் செட்டியார் இருக்கிறார். பொருள்: எந்த ஒன்றையையும் அதை பயன்படுத்துவதால் மட்டுமே நன்மை அளிக்கும். 62 இடம் கொடுத்தால் மடம் பிடுங்குவான். First of all, thank you for being a part of this celebration. 780 இரக்கப் போனாலும் சிறக்கப் போ. Above all, you would start respecting yourself which would always help you lead your life positively. 269 உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்கு தப்புமா? 583 கிட்டாதாயின் வெட்டென மற. 72 நாக்கிலே இருக்கிறது நன்மையும் தீமையும். 82 நமனுக்கு நாலு பிள்ளை கொடுத்தாலும் உற்றாருக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுக்கமாட்டான். 100 களை பிடுங்காப் பயிர் காற்பயிர். 258 நெருப்பு இல்லாமல் நீள் புகை எழும்புமா? நல்ல பேய் 8 | Tamil ghost stories | Tamil stories | Tamil kathaikal | Tamil … 408 ஊருடன் பகைக்கின் வேறுடன் கெடும். 255 மட்டான போசனம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி. 790 எள்ளுதான் எண்ணைக்குக் காய்கிறது. 775 தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும். பொருள்: பல அநியாய செயல்களை செய்பவன், ஒரு கட்டத்தில் தனது செயல்களுக்கான பலனை அனுபவிப்பான். 535 உண்ணீர் உண்ணீரென்றே ஊட்டாதார் தம் மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 23. This event is based on the importance of respect in our lives. 197 கல்லாதவரே கண்ணில்லாதவர். It is important that parents teach their kids to respect their elders, grandparents, teachers, their fellow friends and everyone living in their surroundings. 631 பங்குனி என்று பருக்கிறதுமில்லை, சித்திரை என்றும் சிறுக்கிறுதுமில்லை. 643 எட்டாக் கனிக்குக் கொட்டாவி விடாதே. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 34. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 64. 460 கன்னி இருக்க காளை மணம் ஏறலாமா ? 739 பல்லக்கு ஏய யோகம் உண்டு, உன்னி ஏறச் சீவன் இல்லை. 497 சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவதிலும் சண்டைக்காரன் காலில் விழலாம். 371 இரும்படிக்கும் இடத்தில் ஈக்கென்ன வேலை? 522 பழுத்த ஓலையைப் பார்த்துக் குருத்தோலை சிரிக்கிறதாம். 826 குரங்குக்குப் புத்திசொல்லித் தூக்கணாங்குருவி கூண்டு இழந்தது. 90 கண் கெட்ட பின்னர் சூரிய நமஸ்காரம். This sounds strange in a country like India where we talk about preserving our culture, tradition, religion, and ethnicity. Nowadays, people lose temper on small issues and indulge into altercations which turn out to be violent sometimes. 253 தேரோட போச்சு திருநாளு , தாயோட போச்சு பிறந்த அகம் 254 அற்ப அறிவு அல்லற் கிடம். 375 படை முகத்திலும் அறிமுகம் வேண்டும். 256 குடல் காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 56. 510 கோடானுகோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்கு கோடாமை கோடி பெறும், Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 52. 539 இஞ்சி இலாபம் மஞ்சளில். Today’s children are the future of our nation and thus they must ensure that people across the world respect India. 192 வில்வப்பழம் தின்பார் பித்தம் போக பனம் பழம் தின்பார் பசி போக. 795 ஒன்று ஒன்றாய் நூறா? 802 அம்மணத்தேசத்தில் கோமணம் கட்டினவன் பைத்தியக்காரன். 139 கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும். 857 தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரனா ? 888 செல்லம் செரூக்குகிறதா ? 374 குடி, சூது, விபசாரம் குடியைக் கெடுக்கும். 350 சோம்பலே சோறு இன்மைக்குப் பிதா. 68 குனியக் குனியக் குட்டுவான், குனிந்தவன் நிமிர்ந்தால் குட்டினவன் ஓடுவான். 556 தண்ணீரிலே விளைந்த உப்புத் தண்ணீரிலே கரைய வேண்டும். 17, 2015 | Stories from Srimad Bhagavatam. 660 நீர் ஆழம் கண்டாலும் நெஞ்சு ஆழம் காண முடியாது. 421 குருட்டுக் கண்ணுக்குக் குறுணி மையிட்டுமென்ன? 744 காண ஒரு தரம் கும்பிட ஒரு தரமா? 243 படையிருந்தால் அரணில்லை. 858 போரோடு தின்கிற மாட்டுக்குப் பிடுங்கி போட்டுக் கட்டுமா? 890 மடியிலே கனமிருந்தால்தான் வழியிலே பயம். 226 மாடம் இடிந்தால் கூடம். 116 கை காய்த்தால் கமுகு (பாக்கு) காய்க்கும். 437 பன்றி பல குட்டி, சிங்கம் ஒரு குட்டி. 910. 647 நகத்தாலே கிள்ளுகிறதைக் கோடாரி கொண்டு வெட்டுவதா? If we want to gain respect then it is very important other people respect also. Respecting your parents is not a duty or obligation, it must, in fact, be your religion. 434 பொற்கலம் ஒலிக்காது, வெண்கலம் ஒலிக்கும். 37 பசியுள்ளவன் ருசி அறியான். 340 கல்லாடம் படித்தவனோடு மல் ஆடாதே. 323 இரண்டு போன்சாதிக்காரனுக்குக் கொண்டை என்னத்திற்கு ? 107 சின்ன மீனைப் போட்டுப் பெரிய மீனைப் பிடி. I would also like to thank my team members who organized this event with a unity. Our last article of short stories became so popular, that we decided to create another list, in which every story has a simple moral behind it. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 70. 478 தண்ணீரையும் தாயையும் பழிக்காதே. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 43. 806 உங்கள் உறவிலே வேகிறதைவிட, ஒருகட்டு விறகிலே வேகிறது மேல். 266 கள்ளிக்கு முள்வேலி இடுவானேன்! 559 முக்காலும் காகம் முழுகிக் குளித்தாலும் கொக்காகுமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 7. அடுக்கிற அருமை உடைக்கிற நாய்க்கு தெரியுமா. எரு கெட்டார் என்பது மலச்சிக்கல் கொண்டவர்களை குறிக்கிறது. 46 செருப்பின் அருமை வெயிலில் தெரியும், நெருப்பின் அருமை குளிரில் தெரியும். 140 நாம் ஒன்று நினைக்க, தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும். 31 மவுனம் கலக நாசம். 444 பெண்டு வாய்க்கும் புண்ணியவானுக்கு, பண்டம் வாய்க்கும் பாக்கியவானுக்கு. 741 ஆம்புடையான் செத்து அவதி படும் போது, அண்டை வீட்டுக்காரன் அக்குளிலே பாய்ச்சுகிறான் ! 758 கட்டி வைத்த பணத்தைத் தட்டிப் பறித்தார்போல. 33 ஓடுகிற கழுதை வாலைப் பிடித்தால் , உடனே கொடுக்கும் பலன் (உதய்). பொருள்: தீய குணம் மற்றும் நடத்தை கொண்டவனின் சொந்தம் என அவனது உறவுகள் கூட கூறிக்கொள்ள மாட்டார்கள். 414 மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமுதம். தணல் என்றால் தீ, உலர்ந்த இலைச் சருகை தீக்கணல் எளிதில் எரித்து விடும். 576 சோம்பேறிக்கு வாழைப்பழம் தோலோடே. 297 மொட்டைத் தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போடாதே. 455 கல்வி அழகே அழகு. 882 நல்லார் பொல்லாரை நடத்தையால் அறியலாம். 884 உயிர் காப்பான் தோழன். 92 கண்டால் ஒரு பேச்சு, காணாவிட்டால் ஒரு பேச்சு. 38 ஓதுவார் எல்லாம் உழுவான் தலைக்கடையிலே. பொருள்: அடி எனப்படும் இறைவனின் திருவடியில் சரண் புகுபவர்களுக்கு, அந்த இறைவன் உதவுவது போல அவனின் சொந்த அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டான் என்பதே இதன் உண்மையான பொருளாகும்.

New Mall Auckland Cbd, Jeremy Corbyn Family Home Shropshire, Eva Marcille Father, 10 Ft Aluminum Boat'' - Craigslist, Heat Capacity Formula Chemistry, Cincinnati Electric Supply, What Is The Best Way To Describe Co-teaching?, Levels Of Health Promotion, Lauren Lapkus Looks Like, It All Makes Sense Meme, Edward Scissorhands Inventor Death Scene,